EDOP, s.r.o.

Rating a informácie o EDOP, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre EDOP, s.r.o. 15126 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 58551. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 93.2455% spoločností je horších ako EDOP, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti EDOP, s.r.o." href="http://edop.sk-rating.com/">
   <img src="http://edop.sk-rating.com/edop.png" width="150" height="25" alt="Rating EDOP, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating EDOP, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia